Kohtuasi T-355/07: 18. septembril 2007 esitatud hagi — Pfizer versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Isdin (ISDIN Pediatrícs)