Věc T-355/07: Žaloba podaná dne 18. září 2007 – Pfizer v. OHIM – Isdin (ISDIN Pediatrícs)