Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 368, 2013. gada 17. decembris