Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4424 — JT/Gallaher) Tekst mający znaczenie dla EOG