Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak nr. COMP/M.4424 — JT/Gallaher) Voor de EER relevante tekst