Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.4424 — JT/Gallaher) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti