Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9999 – Blackrock/Koninklijke Vopak/US Gulf Coast Terminals) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2020/C 354/05