Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9999 — Blackrock/Koninklijke Vopak/US Gulf Coast Terminals) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2020/C 354/05