Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9999 — Blackrock/Koninklijke Vopak/ASV Meksikas līča piekrastes termināļi) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 354/05