Nariadenie Komisie (ES) č. 1066/2008 z  30. októbra 2008 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny