Komisjoni määrus (EÜ) nr 1066/2008, 30. oktoober 2008 , millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril