Kommissionens forordning (EF) nr. 1066/2008 af 30. oktober 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager