Kommissionens förordning (EEG) nr 2213/83 av den 28 juli 1983 om kvalitetsnormer för endivasallat