Mål T-533/18: Tribunalens dom av den 3 oktober 2019 – Wanda Films och Wanda Visión mot EUIPO – Dalian Wanda Group (WANDA FILMS) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering av EU-ordmärket WANDA FILMS – Äldre EU-ordmärket WANDA – Relativt registreringshinder – Begränsning av ansökan om registrering – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001)