Sprawa T-362/05 i T-363/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 grudnia 2008 r. — Nuova Agricast i Cofra przeciwko Komisji (Odpowiedzialność pozaumowna Wspólnoty — System pomocy przewidziany w ustawodawstwie włoskim — System uznany za zgodny ze wspólnym rynkiem — Środek o charakterze przejściowym — Wyłączenie niektórych przedsiębiorstw — Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań — Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom)