T-362/05. és T-362/05. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. december 2-i ítélete – Nuova Agricast és Cofra kontra Bizottság ( A Közösség szerződésen kívüli felelőssége – Az olasz szabályozás által előírt támogatási rendszer – A közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánított rendszer – Átmeneti intézkedés – Bizonyos vállalkozások kizárása – A bizalomvédelem elve – Magánszemélyek számára jogokat keletkeztető jogszabály kellően egyértelmű megsértése – Hiány )