Forenede sager T-362/05 og T-363/05: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 2. december 2008 — Nuova Agricast og Cofra mod Kommissionen (Fællesskabets ansvar uden for kontraktforhold — støtteordning efter italiensk lovgivning — ordning, der er erklæret forenelig med fællesmarkedet — overgangsforanstaltninger — udelukkelse af visse virksomheder — princippet om beskyttelse af den berettigede forventning — tilstrækkelig kvalificeret tilsidesættelse af en bestemmelse, der tillægger borgerne rettigheder — foreligger ikke)