Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/2032 tas-26 ta’ Novembru 2019 li tistabbilixxi miżuri għall-prevenzjoni tal-introduzzjoni u t-tixrid fl-Unjoni ta’ Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (li qabel kienet Giberella circinata) u li tħassar id-Deċiżjoni 2007/433/KE (notifikata bid-dokument C(2019) 8359)