Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.5365 – IPO/EnBW/Praha/PT) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku Besedilo velja za EGP