Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5365 – IPO/EnBW/Praha/PT) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP