Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5365 – IPO/EnBW/Praha/PT ) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru Dokuments attiecas uz EEZ