Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5365 – IPO/EnBW/Praha/PT) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ETA:n kannalta merkityksellinen teksti