Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.5365 – IPO/EnBW/Praha/PT) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine EMPs kohaldatav tekst