Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1122 (2020. gada 28. jūlijs) par DNV GL AS atzīšanu par iekšzemes ūdensceļu kuģu klasifikācijas sabiedrību atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai (ES) 2016/1629