Rådets afgørelse (EU) 2019/865 af 14. maj 2019 om den holdning, som på Den Europæiske Unions vegne skal indtages i Kommissionen for Fiskeriet i det Nordøstlige Atlanterhav (NEAFC), og om ophævelse af afgørelsen af 26. maj 2014 om den holdning, som skal indtages på Unionens vegne i NEAFC