Rozhodnutí Rady (EU) 2019/865 ze dne 14. května 2019 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC), a o zrušení rozhodnutí ze dne 26. května 2014 o postoji, který se má jménem Unie zaujmout v rámci NEAFC