Kommissionens förordning (EG) nr 924/2008 av den 19 september 2008 om fastställande av den kvantitativa gränsen för export av utomkvotssocker och -isoglukos fram till slutet av regleringsåret 2008/09