Nařízení Komise (ES) č. 924/2008 ze dne 19. září 2008 , kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a isoglukózy nepodléhající kvótám do konce hospodářského roku 2008/09