Регламент (ЕО) № 924/2008 на Комисията от 19 септември 2008 година за определяне на количествените ограничения за износ на извънквотна захар и изоглюкоза до края на 2008/2009 пазарна година