Verordening (EEG) nr. 3020/75 van de Commissie van 18 november 1975 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2041/75 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten in de sector oliën en vetten