Rådets forordning (EF) nr. 260/2007 af 9. marts 2007 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse wolframelektroder med oprindelse i Folkerepublikken Kina