Helyesbítés az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatának, valamint az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeinek módosításáról szóló, 2004. március 22-i 723/2004/EK, Euratom tanácsi rendelethez ( HL L 124., 2004.4.27. ) (Magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 02. kötet, 130. o.)