Nõukogu 22. märtsi 2004 . aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 723/2004 (millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi) parandus ( ELT L 124, 27.4.2004 ) (Eestikeelne eriväljaanne, peatükk 01, köide 02, lk 130)