Oprava nařízení Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 ze dne 22. března 2004 , kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství ( Úř. věst. L 124 ze dne 27.4.2004 ) (Zvláštní vydání v češtině, kapitola 01, svazek 02, s. 130)