Rådets fælles aktion 2008/131/FUSP af 18. februar 2008 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Afghanistan