Společná akce Rady 2008/131/SZBP ze dne 18. února 2008 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Afghánistán