Decyzja Komisji z dnia 23/11/2007 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.4899 - SCB / S܄-CHEMIE) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)