Rozhodnutí Komise ze dne 23/11/2007 prohlašující spojení podniků za slučitelné se společným trhem (Případ č. COMP/M.4899 - SCB / S܄-CHEMIE) podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (Pouze anglické znění je závazné)