Uredba Komisije (ES) št. 1668/2003 z dne 1. septembra 2003 o izvajanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 58/97 v zvezi s tehničnim formatom za prenos strukturne statistike podjetij in spremembah Uredbe Komisije št. 2702/98 o tehničnem formatu za prenos strukturne statistike podjetij