Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1668/2003 ta’ l-1 ta’ Settembru 2003 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 58/97 fir-rigward tal-format tekniku għat-trasmissjoni ta’ l-istatistiċi strutturali tan-negozju u li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni Nru 2702/98 dwar il-format tekniku għat-trasmissjoni ta’ l-istatistiċi strutturali tan-negozju