Komisijas Regula (EK) Nr. 1668/2003 (2003. gada 1. septembris), ar ko Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 58/97 īsteno attiecībā uz tehnisko formātu, kādā nosūta uzņēmējdarbības strukturālo statistiku, un ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 2702/98 par tehnisko formātu, kādā nosūta uzņēmumu gada statistiku