2009/812/EK: A Bizottság határozata ( 2009. október 26. ) a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat alapján Franciaország által kért eltérés engedélyezéséről (az értesítés a C(2009) 8041. számú dokumentummal történt)