2009/812/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. října 2009 , kterým se Francii uděluje odchylka podle rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu (oznámeno pod číslem K(2009) 8041)