Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 1