Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet 1