2008/946/EK: A Bizottság határozata ( 2008. december 12.) a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a tenyésztett víziállatok karanténjára vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (az értesítés a C(2008) 7905. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)