Oznámenie Maďarského ministerstva pre inováciu a technológie podľa článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov – Verejná výzva na predkladanie ponúk na udelenie koncesie na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov na základe koncesie v oblasti Csorna