Komunikazzjoni mill-Ministeru għall-Innovazzjoni u t-Teknoloġija tal-Ungerija skont l-Artikolu 3(2) tad-Direttiva 94/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 1994 dwar il-kondizzjonijiet għall-għoti u l-użu ta’ awtorizzazzjonijiet għall-prospettar, esplorazzjoni u produzzjoni ta’ idrokarburi — Stedina pubblika għall-preżentazzjoni tal-offerti għal konċessjoni għall-prospettar, l-esplorazzjoni u l-produzzjoni ta’ idrokarburi taħt konċessjoni fiż-żona ta’ Csorna