Ungārijas Inovāciju un tehnoloģiju ministrijas paziņojums saskaņā ar 3. panta 2. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija Direktīvā 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei – Publisks uzaicinājums iesniegt piedāvājumus konkursam par koncesijas piešķiršanu ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei Csorna apgabalā atbilstīgi koncesijai