Vengrijos inovacijų ir technologijų ministerijos pranešimas pagal 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų 3 straipsnio 2 dalį. Viešas koncesijos konkursas dėl angliavandenilių žvalgymo, tyrimo ir gavybos koncesijos pagrindu Čornos vietovėje